DET ER TID TIL AT TILMELDE NYE KONFIRMANDER.

Alle jer, der vil melde jer til konfirmation i Horne eller Asdal kirke i foråret 2025,

kan bruge dette link:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Begge forældre skal underskrive.

NB. Hvis du går til konfirmationsforberedelse et andet sted - skal tilmeldingen stadig være til det sogn, du vil konfirmeres i.

For yderligere spørgsmål kontakt sognepræst Liselotte Wiemer på liw@km.dk eller mobil 5167 0663 / 6161 0435.

Vi glæder os til at se jer!

 

ÅRETS KONFIRMANDER

Stort tillykke til Victor, William, Cody, Martin, Bertram, Tristan, Anna og Natacha.

 

-----------------------

 

SKULPTUR

Efter gudstjenesten i Asdal Kirke søndag d. 7. juli blev der afsløret en smuk skulptur uden for kirken,

der er udlånt af Asdal-Åbyen Borgerforening.

-------------------

 

SOMMERSANG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

onsdag d. 31. juli kl. 19.30

Vi synger sammen under åben himmel - sange, viser og salmer.

Der serveres vin og snacks undervejs.

Og temaet er LYKKE - hvor den end findes...

-------------------

 

FÆLLESSANG

Vi starter igen efter sommerferien tirsdag d. 13. august kl. 10-12.

Derefter mødes vi til fællessang i menighedshuset tirsdag i ulige uger.

Alle er velkommen.

 

--------------------

 

Der mangler en plus en!

Der var mødt ca. 30 personer til orienteringsmødet tirsdag d. 14. maj om menighedsrådsvalget i 2024.
Det er det nuværende menighedsråd særdeles godt tilfredse med.
Formand Johannes Bæk bød velkommen, og Flemming Horsfeldt blev valgt til dirigent. Johannes Bæk aflagde beretning for den forløbne periode. Kasserer Jacob Madsen fremlagde regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.
Så var et kort oplæg om visioner, hvorefter der var afsat tid til at drøfte det ved bordene. Der kom flere gode ideer frem, som der kan arbejdes videre med.
Kontaktperson Sigrid Nedergaard gennemgik så reglerne for menighedsråds-valget 2024. Der er valgforsamling i menighedshuset i Horne tirsdag d. 17. september. Der håber man, at have tre kandidater fra Asdal sogn og fem fra Horne sogn. På mødet var der to fra Asdal og fire fra Horne, der tilkendegav, at de gerne vil være med.
Det nuværende menighedsråd opfordrer nu alle beboere i de to sogne til at gøre en indsats, for at skaffe en mere fra Asdal og en mere fra Horne inden d. 17. september.

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2024

Sæt X ved følgende datoer i forbindelse med valget til nyt menighedsråd 2024:

Tirsdag d. 17. september kl. 19.30 i menighedshuset: valgforsamling

Tirsdag d. 8. oktober eventuelt ekstraordinær valgforsamling

Tirsdag d. 15. oktober eventuel indlevering af kandidatliste

Tirsdag d. 19. november eventuelt afstemningsvalg

---------------------

 

FRILUFTSGUDTJENESTE 2. pinsedag d. 20. maj kl 11.00 udenfor Emmersbæk kirke.

I prædikenen lancerede de to præster, Liselotte Wiemer fra Horne/Asdal og Dorthe Kjærgaard fra Hirtshals/Emmersbæk en helt ny alfabetremse - Pinsealfabetet

Det Lyder således:

PINSEALFABET 2024

A for allestedsnærværende, alt i alle...

B for Bevægelse, bobler, blomsterrigdom og bøn. Bøn som alt det, Helligånden bærer videre, når vi ikke selv kan.

C for cola og codymagnyl for tørstige og smertende sjæle

D for dødens og dødvandets overvinder, duftfyldte forårsgaver i naturen

E for evighed, eksistens – ja: evig eksistens

F for fornyelse, forvandling – fred og forsoning

G for gnist, glæde, grøn gavmildhed og Gudbilledlighed

H for himmelbrød og håb og halleluja

I for impuls, indånding og inspiration

J for JA! JA til livet, JA til hinanden, JA til dig selv, Ja... jubel-ja

K for kærlighed og kredsløb… Kærlighedskredsløb

L for lys & liv – at være lyslevende

M for miraklernes tid, der aldrig er forbi. Og for hver eneste morgens nye mulighed...

N for nåde, nadver, nu - det nådefulde Nu

O for opmærksomhed. For ord, som forløser. Ord, der slår til. Overraskelser. Overrumplinger.

P for poesi - Poesi og præstetanker … pinsepoesi

Q for Qualitet og quickstep

R for rundhåndet - riv i den pæne overflade, revolution, åndens radikalitet

S for skaberord, stjernesvimmelhed og stjernestunder

T for trøst, tilstedeværelse - og TAK

U for uselvisk, udogmatisk, uegnet til faste bånd og tremmer. Uopdragen og uimodståelig

V for venskab og væren, ja, bare det at VÆRE.

X for.. hmmmm...Guds egen X faktor?

Y for Ydmyghed OG yderlighed

Z for Zebraens striber - savannens musik

Æ for både Ærefrygt og at ære UDEN frygt!

Ø for Øjeblikket, ønskeøjeblikket

Å for åbenbaret, åben – åndet!

At ånde ind og ud, at trække vejret: Guds storm i vores lunger.

 

Skriv tekst her

Skriv tekst her

Skriv tekst her

Skriv tekst her

Skriv tekst her

   GUDSTJENESTER

   Hilsen fra sognepræsten