KONCERT MED AALBORG KONCERTKOR

mandag d. 11. december kl. 19.30 i Horne Kirke

Alle er velkommen.

-----------------------------------------------------------------------

 

FÆLLESSANG

Vi synger sammen tirsdage kl. 10-12. Næste gang tirsdag d. 12. december. Alle er velkomne.

-------------------------------------------------------------------------

 

KIRKEKAFFE

Efter gudstjenesten søndag d. 17. december i Horne kirke er der kirkekaffe i våbenhuset.

-----------------------------------------------------------------------

 

SOGNEAFTEN

tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 19.30

Astrid fra Open Doors vil holde et foredrag om forfulgte kristne.

Open Doors er en missionsorganisation, som støtter forfulgte kristne i lande, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter.

Der serveres kaffe og brød. Pris kr. 25,-.

------------------------------------------------------------------------

 

KOLLEKT

Vi samler ind til Kirkens Korhær fra den 1. søndag i advent til Hellig tre Konger.

Brug gerne MobilePay 71164.

Alle bidrag modtages med tak.

-----------------------------------------------------------------------

 

MENIGHEDSMØDE

Efter gudstjenesten i Horne Kirke søndag d. 26. november var der menighedsmøde i menighedshuset. 

Formand Johannes Bæk aflagde beretning - det nye varmeanlæg i Asdal Kirke er snart færdig.

Der bliver gudstjeneste i Asdal Kirke juleaftensdag.

Kasserer Jacob Madsen gennemgik regnskabet for 2022 og budgetterne for 2023 og 2024.

Sigrid Nedergaard fortalte om menighedsrådsvalget 2024.

Alle blev opfordret til at finde kandidater fra de to sogne til valget.

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GUDSTJENESTER

   Hilsen fra sognepræsten