Menighedsrådet

Menighedsrådet for Horne-Asdal sogne fra 1. juli 2022.

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle, men det er kun selve menighedsrådet, der har tale- og stemmeret.

Formand Johannes Bæk

4087 9648

monaogjohsb@gmail.com

Næstformand og kontaktperson Sigrid Nedergaard

2285 6430

sigridnedergaard@outlook.dk

Kasserer Jacob Madsen

2341 2636

horneasdalkirkekasse@gmail.com

Sekretær Mette Olesen

5134 7092

mettejacob@has.dk

Jens Erik H. Nielsen

2613 4344

jehn48@mail.dk

Kirkeværge i Asdal Thomas Skoven

4076 2288

thomasskoven@gmail.com

Kirkeværge i Horne Mona Bæk4083 6465baekmona1@gmail.com 

Liselotte Wiemer

6161 0435

liselotte.wiemer@hotmail.com

liw@km.dk

Vibeke Nielsen

5167 0664

hornegraver@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kalender