Sogneaftner

Formået med disse aftner er, på folkekirkeligt grundlag, at belyse problemer, vi står over for i det daglige, at give gode oplevelser, at få udsyn og indblik, desuden indlevelse i form af ord, billeder, foredrag, sang og musik samt for at deltage i et godt fællesskab.

Alle arrangementerne holdes i Horne Menighedshus, Tornbyvej 14, - og begynder kl. 19.30.
Sogneaftner er et samarbejde mellem Sogneaftner-udvalget og Horne-Asdal Menighedsråd.

Der serveres kaffe/te og kage á 25 kr.

Alle er velkomne

 

Hvis I vil vide mere, kontakt da:
Sonja Krag, telefon 4054 4674