Horne Kirkegård

Horne Kirkegård

 På Horne Kirkegård kan man finde gravstenen for Margrethe Gaardboe   (Christensdatter).

 Før 1890 havde Hirtshals fiskerby ingen redningsstation, og adskillige fiskere var   omkommet på søen, bl.a. Margrethe Gaarboes egen mand. I et brev til Danmarks   dronning Louise, fortalte hun i jævne ord om, hvorledes hun i lange tider havde gået   langs stranden og ledt efter sin mands lig, der først drev i land længe efter at han var   omkommet på havet - og om hvordan hun ligesom de andre kvinder ængstedes for   sine mandlige slægtninge, hver gang der var uroligt vejr, fordi der ikke fandtes en   redningsbåd i Lilleheden (Hirtshals).

Hun sluttede brevet med at appellere til dronningen som hustru og moder og bad hende gøre sin indflydelse gældende, så kvinderne måtte få deres ønske opfyldt. Brevet må 

have gjort indtryk på Dronning Louise, for 1. oktober 1890 stod redningsstationen med redningsbåd klar i Hirtshals. Til minde om denne kvinde er Hirtshals Redningsstations meget moderne redningsbåd navngivet "Margrethe Gaardboe". (Fra hæftet om Horne Kirke)

Takket være Johannes Gaardboe har vi nu fået en kopi af det brev som blev sendt fra Dronning Louise til Margrethe Gaardboe.

Efter Margrethe Gaardboes død skrev avisen en lang nekrolog, hvorfra følgende er uddrag:
"Forledes jordedes på Horne Kirkegaard under Deltagelse fra Slægt og Venner Enken efter Fisker Thomas Pedersen Gaardbo. Hun blev 80 Aar gammel og havde sikkert 

prøvet mere end de     fleste andre, idet hendes Liv havde været særdeles rigt paa Modgang og   Sorg, der brød ind over hendes lig Braadsøer.
 I 1878 mistede hun sin mand. Havet tog ham, som det har taget saa mange   andre. Han var en af de seks fiskere, der i 1878 på Hjemvejen fra Skagen til   Hirtshals overfaldtes af en vældig Nordøststorm og på én nær, Fiskehandler   Chr. Løth, druknede ud for Hirtshals Fyr for Øjnene af Kammeraterne, der   uden at kunne yde den mindste Hjælp stod inde paa Stranden i Fortvivlelse.   For 20 Aar siden havde Margrethe Christensdatter den tunge Sorg at miste at miste sin 

ældste Søn (næstældste søn (red.), der omkom ved en Oversvømmelse i Sydstaterne, hvortil han var rejst. Det var for den gamle Mor et tungt Slag, men Skæbnen havde mere Sorg i Gem til hende endnu. I 1890 tog hendes yngste Søn, der var opkaldt efter Faderen, hyre med Fuldrigger, hjemmehørende i Hamborg. Den skulle afgaa til Sydamerika, men forsvandt på Rejsen sporløst med en Besætning paa 32 Mand. Et Rygte fortalte senere, at Skibet var set i Brand i Biscayabugten, men aldrig siden hørte man det mindste Skib eller Besætning. Som man kan forstaa, var dette Tab for den aldrende kvinde ikke mindre tungt end det første, og dog skulle Havet bringe hende endnu mere Sorg.
En af hendes Brødre forliste nemlig paa Sydhavsøerne og blev sammen med en del andre Sømænd taget til fange af Kannibaler. Det lykkedes ham dog ved en ung Piges Hjælp at undslippe fra Øen og omsider komme ombord i et Skiv hjemad.
Men kort efter tog Havet ogsaa ham. Til minde om Margrethe Christensdatter og hendes indsats for at skaffe Lilleheden (Hirtshals) egen redningsbåd valgte man 100 år senere at opkalde en nye redningsdåb med navnet M. Gaardbo"