Asdal Kirke

Herunder kan du læse om Asdal Kirkes historie. Informantionerne er taget fra hæftet om Asdal Kirke (findes i våbenhuset) og wikipedia.dk. Dér er det også muligt at læse mere om kirken.

 

Kirkens historie

Man mener, at Asdal Kirke blev bygget omkring midten af 1400-tallet. Første skriftlige vidnesbyrd om kirken er fra 1472. Den skulle være bygget af Johanne Andersdatter Panter som et kapel for Asdal Hovedgård, men sagnet mener at vide, at den er bygget af Karl Pølse som bod for at han havde dræbt en munk.

Et særkende ved kirken er dens våbenhus, der er bygget i bindingsværk – hvilket gør bygningen unik, da alle andre af denne type, er bygget om. Våbenhuset blev bygget af den daværende ejer af Asdal Hovedgård, Ingeborg Skeel, da hun lavede en gennemgribende renovering af kirken i 1575-78.

Kirken har intet tårn, men derimod en klokkestabel (det nuværende blev bygget i 2003), hvor der hænger to klokker, hvor den ældste er fra 1627.

Den rektangulære kirkebygning rummer både kor og skib – og disse to er en helhed uden opdeling, hvilket gør kirken til en helhed og samværet mellem præst og menighed bliver mere direkte. Der har aldrig været en korbue, men i nordmurens indvendige side er der en spidsbueblænding. Man ved ikke om der gennem buen har været adgang til et sakristi eller et kapel – hvad der har været vides ikke, da det nu er revet ned. Måske har der dér været et sidealter – hvilket nok er mest sandsynligt.  

 

Klokkestabelen

Den nuværende klokkestabel er fra 2003. Arbejdet blev udført af tømrermester Per Moltsen, Bjergby.

I klokkestablen hænger der to klokker. Den gamle klokke fra 1627 er defekt og anvendes ikke længere. Den nye klokke er støbt i Frankrig og blev indviet i 1992. På denne er der graveret indskriften: Kirkeklokke ej til hovedstæder støbes du, men til den lille by.

 

Våbenhuset

Våbenhuset er fra 1700-tallet. Det er opført i bindingsværk. Under restaurering i 1962 udskiftede man taget og tømmeret blev udskiftet med nye egebjælker på grund af råd i det gamle træværk. Det er specielt, at våbenhuset er i bindingsværk, da de fleste andre våbenhuse, der oprindelige var bygget på denne måde, nu er bygget om.