Fødsel

Når et barn bliver født skal det anmeldes. Hvis der har været en jordemoder tilstede ved fødslen, så anmelder hun barnet, men hvis man har født uden en jordemoders medvirken, så skal man selv sørge for at anmelde fødslen. Her skal man bruge blanketten "Fødselsanmeldelse" , som kan findes på borger.dk

Er forældrene til barnet gift, skal man huske at aflevere en kopi af begge forældres dåbs- eller navneattester til Kirkekontoret, samt en kopi af forældrenes vielsesattest. 

Hvis forældrene ikke er gift, skal Kirkekontoret stadig have en kopi af begge forældres dåbs- eller navneattester. Desuden skal man også fastslå faderskabet. Dette kan man gøre på én af følgende blanketter: "Omsorgs- og ansvarserklæring" , "Morens oplysninger til faderskabssagen" eller "Anerkendelse af faderskab" . Disse blanketter kan findes på borger.dk. På borger.dk kan du læse mere om de forskellige blanketter. Ellers er du også velkommen til at kontakte Kirkekontoret for flere informationer.

 

Fødselsanmeldelse og attester afleveres eller sendes til Hirtshals Kirkecenter.